Tag-Archive for » rationalization «

برای تمام گل هایی که نخریدم تا وقتی پلاسیده شدند، او را یاد روزهایی که هیچ کس پژمرده نبود نیاندازند؛

برای گل هایی که نخریدم تا وقتی با نفر بعدی می رود، گل ها را مثل آدم ها دور نریزد؛

و برای آن یک شاخه گل که ثابت می کند جملات بالا فقط حرف نیستند؛

خدا را شکر می کنم.


پ.ن: +