Tag-Archive for » چشم هایش «

عزیزم تا دیر نشده یک شکایت بنویس، یک کپی از چشم هایت ضمیمه اش کن و بفرست برای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان. انگار چشم های تو را در لیست کالاهای ضروری و حساس از قلم انداخته اند.

پ.ن: اصلش را نشانشان نده؛ آنجا پر از دزد است!