Tag-Archive for » و نفخت فیه من روحی «

از روح خود در ما دمید؛

و ما هم مثل او تنها شدیم.

 

دسته: شعر  ۳ نظر