Tag-Archive for » هفت سین «

۰۶
فروردین
۹۰

ما آدم‌های آزادی‌خواهی هستیم!

فقط نمی‌دانم چرا

از گیسوی پریشان سبزه‌ها

و معرفی رودخانه به ماهی

می‌ترسیم.

ما

آدم‌های آزادیخواهی هستیم که هرسال

روبان ِ سرخ به جان سبزه،

و جای ماهی های قرمز

سبزه را به رودخانه می‌اندازیم.

 


Firefox Download Button

۰۲
فروردین
۹۰

همه ساله با استفاده از سیب و گندم* در سفرۀ هفت سین، به خدا یادآوری می کنیم مهمترین میراث پدریِ ما عصیانگری‌ست، نه اطاعت.

 

* سبزه و سمنو