Tag-Archive for » فمینیسم «

از مزایای مرد بودن است که می توانی در خیابان تا هر وقت که دلت خواست، تنهایی یا با دوستانت قدم بزنی. می توانی گاهی بلند بلند بخندی، سر آدم ها داد بزنی و وقتی از کسی خوشت نمی آید، چند تا فحش هم حواله‌اش کنی. می توانی هرجا، در هر رستورانی، قهوه خانه‌ای، هر پارک و کوه و بیابانی که دلت خواست، هرطور دلت خواست، هر غذایی دلت خواست، بخوری. می‌توانی عاشق که می‌شوی عشقت را پنهان نکنی. اشتباه که می کنی سرت را بالا بگیری بگویی اشتباه کردم، مسئولیتش را هم می‌پذیرم و به هیچ کسی هم ربط ندارد. اینها و هزاران می‌توانی ِ دیگر باعث شده مرد بودن خیلی باحال باشد! مزایای زیادی دارد که فقط مردها می توانند درک کنند، اما مرد بودن هم برای خودش سرافکندگی هایی دارد…

و یکی از مهم‌ترین سرافکندگی های مرد بودن این است که هیچ کدام از مزایای بالا را زن بودن ندارد.