Tag-Archive for » شب آرزوها «

با احتیاط فکر کنید!

خطر ِ برآورده شدنِ آرزوها!

 

* آرزوها فقط تا زمانی که برآورده نشده‌اند جذابیت دارند.

.

امشب روزه ی سکوت می گیرم.

(+)

.