Tag-Archive for » شاهین نجفی «

هیچ واژه ای برایم نمانده با شنیدن این شعر. بعضی حرفها هست که آدم دلش می خواسته بگوید اما بلد نبوده. بعد یکی پیدا می شود که همان ها را به زیباترین شکل ممکن به ربان قابل فهم برای انسانها ترجمه می کند. مثلاً شک ندارم اگر شاعری پیدا نمی شد که بگوید «توی پاییز مجاور، وسطای ماه آذر، شد قرارمون که با هم، بزنیم به سیم آخر» دیر یا زود همین شعر را یکی دیگر، حتی شاید ناشاعری چون من، می سرود. به هر حال… اینها را گفتم که بگویم:

شاعرِ تمام شده، کار جدید شاهین نجفی را می توانید از اینجا بشنوید یا از اینجا یا اینجا دانلود کنید. موزیک ویدئوی این اثر را هم می توانید اینجا ببینید.