Tag-Archive for » سبزه «

۰۶
فروردین
۹۰

ما آدم‌های آزادی‌خواهی هستیم!

فقط نمی‌دانم چرا

از گیسوی پریشان سبزه‌ها

و معرفی رودخانه به ماهی

می‌ترسیم.

ما

آدم‌های آزادیخواهی هستیم که هرسال

روبان ِ سرخ به جان سبزه،

و جای ماهی های قرمز

سبزه را به رودخانه می‌اندازیم.

 


Firefox Download Button