Tag-Archive for » حقیقت «

آفتاب، بزرگ‌ترین دشمن ِ‌ ملتی است که خواب را بر بیداری ترجیح می‌دهند.

 

۱۷
مرداد
۸۹

حقیقت دروغی است که هیچ کس آن را باور نکرده است.