Tag-Archive for » انسان محکوم به آزادیست «

پرنده که جان داد،
قفس از خوشحالی بال در آورد.

 

دسته: شعر  یک نظر