Tag-Archive for » امام موسی صدر «

در من،

لبخندی زندانی‌ست

از یاد رفته و نا امید.


مگر چشمان ِ شورشگر ِ تو سودای انقلاب کنند.