۲۷
بهمن
۹۴

تنهایی یعنی عمداً ببازی که بازم باهات بازی کنن.

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
یه نفر نظر داده :)
  • مریم گفت:

    تنهایی یعنی توی چهاردیواری اتاقت ، متکایی تو آغوشت بگیر، چشمات رو ببندی، برای دل خودت دو سه بیت شعر بگی و زیر لب تکرار کنی.
    تنهایی یعنی اجازه ندی آدم های هوس باز مثل توپ فوتبال به بازیت بگیرن.
    تنهایی یعنی یک فنجان قهوه ی تلخ ، خودت و خیالهایی که در سر داری.

  • شما بفرمایید!