می‌توانم به تمام ِ زبان‌های دنیا از تو حرف بزنم!

کافیست یاد بگیرم فعل ِ بودنشان را منفی کنم.

 

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!