آنقدر به تو فکر می‌کنم که نمی‌دانم پیش از تو وجود داشته‌ام یا نه؟

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!