در میان ِ تمام موجودات زنده، مغز و بدن انسان دارای بهترین تواناییِ حفظِ تعادل (Postural Control) است. به همین دلیل هم از سال ِ دوم ِ زندگی می تواند به راحتی [تنها روی دو پا] راه برود. با این وجود هیچ موجود زنده‌ای به اندازه‌ی انسان زمین نمی‌خورد.

چرا؟

چون هیچ موجود زنده‌ای به اندازه‌ی انسان عادت ندارد به چیزی تکیه کند.

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!