۱۸
فروردین
۹۰

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
۳ دیدگاه :)
  • ehsan گفت:

    I prefer revolution to evolution in this case

  • Fleta گفت:

    Now I feel stpdiu. That’s cleared it up for me

  • Incredible ! That is a Good Piece of writing ! Thanks a lot Very Much, As i just Saved as a favorite your web site, Hope that you’ll come up with more stuff such as that.

  • شما بفرمایید!