برای کسی که از سایۀ خودش هم می ترسد، همسایه فقط ترس ها را بزرگتر می کند.


می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
یه نفر نظر داده :)
  • مش مجيد گفت:

    ایول! در عجبم چرا تاحالا اینجارو کشف نکرده بودم!
    ازحالا به بعد ۱نفر دیگه هم با این سایت حال می کنند.

  • شما بفرمایید!