نقشِ اول زندگی‌تان را به دیگران نسپارید؛

آدمها بازیگران خوبی نیستند.


می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
۲ دیدگاه :)
  • مهرایمان گفت:

    منم موافقم
    حتی عزیزترین افراد خانوادمان هم اگه کنترل زندگیمان را بدست بگیرند زندگی ما را خراب می کنند که ما به اصطلاح به آن دخالت می گوییم

  • مرتضي گفت:

    احسنت به شما با این این جمله که فرمودید

  • شما بفرمایید!