بعضی واژگان متضاد ندارند. بعضی واژگان را انگار از روز ازل «تنها» ساخته اند. نه تضادی نه ترادفی. نه موافقی نه مخالفی. سبک سفر می کنند و مثل ویروس آنفلوآنزای سگی به سرعت منتشر می شوند. سردسته ی این واژگان، تنهایی است.

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
۲ دیدگاه :)
 • چهارخونه راه راه گفت:

  ای ول!
  چه خوش خیالند آنان که می انگارند می توانند بر « تنهایی» غلبه کنند ، «تنهایی» در سرشت آدمی ست ، دردی برای زیستن !
  …………
  خیلی با کلمات این پست حال کردم ….گاهی اوقات وقتی چیزی رو که تو کله ت مدام ویز ویز میکنه با زبان و قلم یکی دیگه و با لعابی در خور می بینی کیف میکنی.

 • چهارخونه راه راه گفت:

  آهان ببخشید قرار بود برداشت بی برداشت !
  نزن آقا …
  سوت میزنیم

 • شما بفرمایید!