جهان سوم جایی است که سیاه نمایی، نامِ دیگر رئالیسم است. (+)

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
یه نفر نظر داده :)
  • هدیه گفت:

    کمتر آدم های پیدا میشن که توی یه جامعه سیاه بزرگ شده باشن که بیشتر تعطیلاتش واسه عزاداری باشه و لباس سیاه جزء اصلی زندگی زنان آن جامعه باشه ولی هنوز دیدشون مریض نشده باشه تگاهشون سیاه نشده باشه و صد البته باید قدر اون دسته که دیدشون سیاه نشده رو دونست چون بیمار نیستن….. ((; (;;

  • شما بفرمایید!