مرد که باشی،

هیچ روزی روز تونیست؛

اما به هرحال

روزِ مرد،

بر آخرین بازماندگان نسل در حالِ انقراضِ درد،

مبارک!

دسته: بی‌خوابی
 برچسب: ,
می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!