آنکه می گفت دوستت دارم به قید ضمانت آزاد شد!

.

دسته: کوته‌نوشت
 برچسب:
می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!