۲۸
اردیبهشت
۸۹

پسرم!

رویای شیرینت را

این بار برای برادرانت بازگو کن!

قرار که نیست تعبیر شود؛

لااقل بگذار

کـ..نشان سوخته باشد!

.

دسته: شعر, طنز
می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!