۱۶
اسفند
۸۸

عادت ندارم و دوست هم ندارم کپی-پیست کردن رو. اما در مقابل این یکی نتونستم مقاومت کنم:

دسته: پر.آ.کنده
می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
یه نفر نظر داده :)
  • Mehراب گفت:

    لایک

    ای ول! خیلی باحاله…البته کسی که هر روز الکلی بخوره یه روز که بهش نرسه میمیره! سومی هم خوب… هیچ بحثی درش نیست!

    لایک

  • شما بفرمایید!