Tag-Archive for » فکر می کنم پس هستم «

آنقدر به تو فکر می‌کنم که نمی‌دانم پیش از تو وجود داشته‌ام یا نه؟