Tag-Archive for » شوخی «

جنبۀ شوخی داشتن مهم است، ولی از آن مهم تر این است که جنبۀ شنیدن ِ «با من شوخی نکن» را هم داشته باشیم.

 

۳۱
اردیبهشت
۸۹

– یه بار شد تو جدی باشی؟

+ آره، یه بار جدی شدم گند زدم به زندگیم.

.

پ.ن: یک بنده خدایی بود اعتقاد داشت هر شوخی ای درصدی از جدیت داره. آدم می ترسید باهاش شوخی کنه! خواستم بگم اینطوری نباشید. بعضی ها برای فرار از دنیای جدیِ آدمهایِ جدی، به شوخی پناه می برن. پناهشون بدین.

.