Tag-Archive for » شوت بغل پا «

یازده سال پیش که میروسلاو بلاژویچ سرمربی تیم ملی شده بود، روزنامه ها نوشتند که در اولین جلسه تمرین پرسیده «چرا شما ایرانی ها عادت دارید با بغل پا شوت بزنید؟»

جواب حرفش یازده سال است روی دلم مانده؛ دلم می خواست ازش بپرسم تا به حال شده در سرمای زمستان یک توپ پلاستیکی سه پوسته را با پای برهنه یا دمپایی شوت کنی؟ نه؟ پس خفه شو زر نزن.