Tag-Archive for » تعادل «

در میان ِ تمام موجودات زنده، مغز و بدن انسان دارای بهترین تواناییِ حفظِ تعادل (Postural Control) است. به همین دلیل هم از سال ِ دوم ِ زندگی می تواند به راحتی [تنها روی دو پا] راه برود. با این وجود هیچ موجود زنده‌ای به اندازه‌ی انسان زمین نمی‌خورد.

چرا؟

چون هیچ موجود زنده‌ای به اندازه‌ی انسان عادت ندارد به چیزی تکیه کند.