خیره نشوید. کاری بکنید.

با صبر کردن و خیره شدن در بهترین حالت یک لاشخور ِ موفق می‌شوید.

 

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!