چه انتظاری دارید وقتی حتی قبول نمی‌کنند که سگ ِ زرد برادر ِ شغال نیست؟

 

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!