۱۴
اردیبهشت
۹۲

یک کاغذ برداشتم
و یک خودکار بیک
تا برای آینده‌ام برنامه‌ریزی کنم…
اما این خودکارها زپرتی‌اند
هنوز نیم ساعت نشده
جانش بالا آمد.
خودکار هم همان بیک های قدیم.
چه می‌دانم؟
شاید هم مشکل از خودکار نیست
شایدمصرف من بالاست
راستی!
با یک خودکار ِ بیک
چند بار نام تو را می‌شود نوشت؟

 

دسته: شعر
می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!