مقصد

پایان ِ سفر است نه جاده؛

پایان ِ جاده آنجاست

که بدانی

به جایی نمی‌رسی.

 

دسته: شعر
می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!