خوش به حال مردم سوریه که می‌کُشندشان!

البته ما را هم کُشتند…

 

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!