پرسش: برای انداختن یک سرو از چه وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد؟

پاسخ: یک تبر یا تعداد زیادی نیلوفر.

 

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!