برای کسی که آرزوی مرگ می‌کند

پزشک، جلاد

و جلاد، پزشک است.

 

دسته: شعر
می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!