بترسید از پارلمانی که فراکسیون «اقلیت» آن، «اصلاح‌طلب» باشد.

 

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!