چوپان دروغگو داد زد:

جبرئیل! جبرئیل!

گروهی آمدند،

و چوپان دروغگو ادعای پیامبری کرد!

جبرئیل آمده بود برای ابراهیم گوسفند ببرد.

_____________________

پ.ن: خواب نوشت فیلتر شد! البته فکر نمی کنم این اتفاق مشکل خاصی برای خوانندگان وبلاگ ایجاد کند، اما از آنجا که آدرس کنونی (به دلیل .ir بودن) دیگر تمدید نخواهد شد، لطفاً برای اطلاع از آدرس جدید، خواب نوشت را فقط از طریق این فید دنبال کنید.

http://feeds.feedburner.com/daydreamer7

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!