۰۶
تیر
۹۰

با تو ام جنابِ خدا!
مگر نگفتی «ان مع العسر یسرا»؟
پس این «یسر»های ما کو؟
اصلا
حساب ِ این را کردی که شاید «حبل المتین»ات دوام این همه «عسر» را نداشته باشد؟
از پدر ِ ما کینه داشتی،
پدر کشتگی ات با حبل المتین ِ بیچاره چه بود؟
بیا
دلت خنک شد؟
حبل المتین را پاره کردی!
حالا چه خاکی تو سرمون کنیم؟


می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
۵ دیدگاه :)
 • سارا MSIE 7.0 Windows XP گفت:

  صبر داشته باش برادر…

 • ستاره Firefox 4.0.1 Windows Vista گفت:

  آخ گفتیـــی!

 • ستاره Firefox 4.0.1 Windows Vista گفت:

  ای وای این چرا این ریختی شد؟! :دی
  منظورم گفتی بود! :))

 • م.ک. Chrome 12.0.742.100 Windows 7 گفت:

  این “ان مع العسر یسری” من بی اطلاع از این پست شما بود! یک هفته است از دنیا دورم. دستم بند یک تصادف احمقانه بوده. امروز که این را خوندم کمی جا خوردم…

 • شما بفرمایید!