۲۱
اسفند
۸۹

یادم رفت!

نه تو را،

که به سوی تو.

 

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!