منطق، بزرگترین دشمن ِ آزادی است.

 

پ.ن: هر گزاره‌ی منطقی الزاماً درست نیست.

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!