تا اشک‌آور ِ دوری‌ات اثر نکند،

دلم را به آتش می‌کشم!

 

دسته: شعر
 برچسب:
می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!