نقشِ اول زندگی‌تان را به دیگران نسپارید؛

آدمها بازیگران خوبی نیستند.


می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
۲ دیدگاه :)
  • مهرایمان Firefox 3.6.8 Windows XP 64-bit/Server 2003 گفت:

    منم موافقم
    حتی عزیزترین افراد خانوادمان هم اگه کنترل زندگیمان را بدست بگیرند زندگی ما را خراب می کنند که ما به اصطلاح به آن دخالت می گوییم

  • مرتضي MSIE 7.0 Windows XP گفت:

    احسنت به شما با این این جمله که فرمودید

  • شما بفرمایید!