چشم هایی که تا سرحد کوری فیلم می بینند،

چشم هایی که تا آخرین لحظۀ بی خوابی کتاب می خوانند،

و چشم هایی که تا مرز بی شرمی، به عشقشان خیره می مانند،

مقدس اند.


دسته: بی‌خوابی
 برچسب:
می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
یه نفر نظر داده :)
  • احسان گفت:

    تمثیل های زیبایی هستند
    …و چشم هایی که در حد کوری در فراق می گریند

  • شما بفرمایید!