دوباره نفس کشیدن هایم،

هم‌خوان می شوند.

دوباره آماج لایک ها شده ام

گودری ها می دانند

این یعنی

دوباره تنها شده ام!

 

دسته: شعر
 برچسب: , ,
می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!