از احوالات ما اگر خواسته باشید بدانید، ملالی نیست جز اصالتِ وجود.


پ.ن: از دیدگاه اگزیستانسیالیستی، هر انسان، وجودی یگانه‌است که خود تعیین کننده‌ی سرنوشت خویش است. (+)

*تیتر این نوشته برگرفته از شعری از قیصر امین پور است

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!