۰۶
آذر
۸۹

این لعنتی ها
برای تمام آرزوهای آدم
فعل دارند.

 

Tutoyer: دوم شخص مفرد را در مکالمه بکار بردن. از «تو» به جای «شما» استفاده کردن.

دسته: شعر
 برچسب: , , , ,
می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!