چرا ادعای خدایی نکنم

وقتی همیشه

سرِ پیچِ آخر،

از رگِ گردنت سبقت می گیرم.


دسته: شعر
 برچسب: ,
می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!