از یه جایی به بعد، بک اسپیس پرکارترین کلید کیبوردت میشه.

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
۴ دیدگاه :)
  • بهاران Firefox 3.0.5 Windows XP گفت:

    آخ گفتی…جاناسخن از زبان ما می گویی

  • شما بفرمایید!