۰۸
شهریور
۸۹

ژانر:
اینایی که دارن و می بُرن
اونایی که دارن و می بازن

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
یه نفر نظر داده :)
  • کمانگیر MSIE 8.0 Windows XP گفت:

    تیمیز بود دکتر…..

  • شما بفرمایید!