بی همگان به سر شود، تو هم یکی چون همگان!


پ.ن: (کپی رایت)

می توانید بازتاب های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید.
شما بفرمایید!